เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม

 เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
แผ่นป้ายสัญญาณ
สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง
โทรเลข
ระบบโทรเลข และรหัสสัญญาณโทรเลขของมอร์ส
เครื่องโทรพิมพ์
การทำงานของเครื่องโทรพิมพ์
เทเลกซ์
กิจการโทรเลขในประเทศไทย
โทรภาพ
โทรศัพท์
กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย
ดูเพิ่มเติม
ระบบวิทยุ