การทำงานของเครื่องโทรพิมพ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม / การทำงานของเครื่องโทรพิมพ์

 การทำงานของเครื่องโทรพิมพ์
การทำงานของเครื่องโทรพิมพ์

ที่เครื่องส่งของเครื่องโทรพิมพ์ มีเดือยเหล็กเล็กๆ กดอยู่บนแถบกระดาษอย่างเบาๆ เมื่อแถบกระดาษเคลื่อนไป จนเดือยเหล็กมาถึงช่องที่ปรุทะเลเป็นรู เดือยเหล็กนี้จะกดลึกลงไปในรู จนไปสัมผัสกับโลหะอีกชิ้นหนึ่งที่รองรับอยู่ข้างล่าง ซึ่งเป็นสวิตซ์ หรือไกไฟฟ้าเล็กๆ ไกไฟฟ้านี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเป็นห้วงๆ ไปในสายโทรเลข ห้วงกระแสไฟฟ้าจะเป็นลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่ การจัดระบบรูปรุบนแถบกระดาษ เมื่อไหลไปถึงปลายทาง ให้พิมพ์เป็นตัวอักษรออกมาโดยอัตโนมัติ ขณะเดียวกันนั้น เครื่องโทรพิมพ์ต้นทางก็พิมพ์ข้อความเป็นตัวอักษร เหมือนกับที่เครื่องโทรพิมพ์ปลายทางด้วย
แถบกระดาษที่พิมพ์ตัวอักษรจากเครื่องโทรพิมพ์
แถบกระดาษที่พิมพ์ตัวอักษรจากเครื่องโทรพิมพ์
ตัวอักษรที่รับได้ด้วยเครื่องโทรพิมพ์ อาจปรากฏเป็นตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอนบางอย่าง พิมพ์ลงบนแถบกระดาษยาวๆ (เรียกว่า tape printer) แล้วพนักงานโทรเลขก็เด็ดแถบกระดาษนั้นออกมา ทากาวด้านหลัง ปิดลงบนกระดาษแบบฟอร์มรับโทรเลข ใส่ซองผนึก แล้วจึงนำไปจ่ายผู้รับตามจ่าหน้าโทรเลข

ในปัจจุบัน นิยมใช้วิธีพิมพ์ตัวอักษรข้อความลงบน กระดาษม้วน มีหน้ากว้างเท่ากระดาษพิมพ์ดีดธรรมดา เมื่อหมดข้อความโทรเลขฉบับหนึ่งๆ แล้วก็ฉีกออกมา พับใส่ซอง ผนึก แล้วนำไปจ่ายผู้รับ วิธีหลังนี้เรียกว่า page printer สามารถพิมพ์ทำสำเนาในขณะรับได้ ด้วยการใช้กระดาษคาร์บอนแทรกระหว่างม้วนกระดาษรับโทรเลข ๒ ชั้น ที่ซ้อนกัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป