สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)l - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค / สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)l

 สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)l
คนเราจะปกติสุขได้ ต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงและสิ่งแวดล้อมที่ดี ถ้าฝ่ายใดบกพร่องก็จะก่อโรค ดังนั้น สาเหตุของโรคจึงมีนานัปการ ได้แก่


ก. สาเหตุภายใน ได้แก่

๑. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน

ยีนประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกอยู่บนโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ เป็นหน่วยที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม เซลล์ของแต่ละคนจะได้รับยีนจากสเปอร์มาโตซัวของพ่อครึ่งหนึ่งและจากไข่ของแม่ครึ่งหนึ่ง บางครั้งยีนที่ได้จาก พ่อ แม่ ปกติ แต่เกิดผันแปรระหว่างการเจริญ ทำให้ผิดปกติได้ ตัวอย่างโรคที่เกิดจากยีนผิดปกติ ได้แก่ ความผิดปกติของโปรตีนที่เป็นสารสีในเม็ดเลือดที่เรียกว่า เฮโมโกลบิน ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมีย เฮโมโกลบินที่ผิดปกติจะทำหน้าที่จับออกซิเจนบกพร่อง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย โรคกรรมพันธุ์ที่รู้จักดี คือ มองโกลิซึม หรือ เดาน์ซินโดรม นอกจากจะทำให้เกิดความผิดปกติของใบหน้าแล้ว ยังทำให้สมองไม่เจริญ ปัญญาอ่อน เพราะมีโครโมโซมคู่ที่ ๒๑ เกินมา ๑ อัน เป็น ๓ อัน แทนที่จะเป็น ๒ อัน
โครโมโซมของคนปกติ
โครโมโซมของคนปกติ
๒. โรคความพิการแต่กำเนิด

ในขณะที่ทารกเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดานั้น มีขบวนการที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้นอย่างมาก จากเซลล์เซลล์เดียวเมื่อเริ่มปฏิสนธิ มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเป็นล้านล้านเซลล์เมื่อคลอดออกมา เซลล์เหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่มาประกอบกันเข้าเป็นอวัยวะต่างๆ ให้ได้สัดส่วนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ ถ้ากระบวนการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการเจริญเติบโตขัดข้อง ก็จะเกิดความพิการแต่กำเนิด สาเหตุนั้นมีหลายประการ เช่น ยีนผิดปกติ ยาบางชนิด รังสี โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ไวรัสของโรคหัดเยอรมันและความพิการอาจเกิดที่อวัยวะใดก็ได้ เช่น หัวใจ ปอด ไต ลำไส้
เชื้อวัณโรคในปอด (ขีดสีแดง)
เชื้อวัณโรคในปอด (ขีดสีแดง)
ข. สาเหตุภายนอก ได้แก่

๑. โรคที่เกิดจากอันตรายทางฟิสิกส์

เช่น อุบัติเหตุ และภยันตรายต่างๆ ทั้งที่ตัวเองและผู้อื่นทำ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ คลื่นเสียง ความร้อนเย็น กระแสไฟฟ้า รังสี

๒. โรคที่เกิดจากภยันตรายจากสารเคมี

เช่น กรด ด่าง ดีดีที ไนโตรซามีน รวมทั้งบุหรี่ เหล้า ยาเสพติดนานาชนิด

๓. โรคติดเชื้อ

ได้แก่ จุลชีพ เช่น ไวรัส บัคเตรี เชื้อรา

๔. โรคที่เกิดจากอาหารไม่สมดุล

เช่น ขาดอาหาร ขาดวิตามิน ขาดเกลือแร่ หรือในทางตรงข้ามได้อาหารมากเกินไป เกิดโรคอ้วน ไขมันสูง เบาหวาน

๕. โรคเนื้องอก

คือ ภาวะที่เซลล์ในร่างกายเพิ่มจำนวนผิดปกติ อาจเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา หรือ ชนิดร้ายแรงที่เรียกว่า มะเร็ง สาเหตุอาจเนื่องจากกรรมพันธุ์ การอักเสบหรือระคายเคือง เชื้อไวรัส ยา สารเคมี รังสี เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป