บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค / บทนำ

 บทนำ
โรคหรือความไม่สบาย คือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย เนื่องจากเกิดการทำงานผิดปกติในองค์ประกอบของร่างกาย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สบา ยหรือแสดงอาการว่า ไม่สบายออกมาให้เห็น เช่น รู้สึกหนาวร้อน เป็นไข้ หรือแสดงอาการสั่น ไอ หรือชัก เป็นต้น ซึ่งความรู้สึก และอาการผิดปกติเหล่านี้จะไม่มีในคนปกติธรรมดาที่สบายดี หรือไม่มีโรค แต่ในบางครั้งคนเราอาจเกิดมีภาวะผิดปกติ หรือเป็นโรคขึ้นโดยที่ไม่มีอาการผิดธรรมดา หรือไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเลยก็ได้ ถ้าความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือเกิดขึ้นในอวัยวะที่ไม่สำคัญ เช่น การเกิดมีไฝที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นโรคพวกเนื้องอกชนิดหนึ่ง คนที่มีไฝก็อาจจะไม่รู้สึกผิดปกติอะไรเลย หรือถ้าไปเกิดในที่ๆ มองไม่เห็น เช่น ที่หลัง ก็จะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเป็น

คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย ๒ ประการคือ

๑) เมื่อเกิดมาจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อม ซึ่งต้องอาศัย ยีน (gene) ที่ปกติจากไข่ของมารดา และสเปอร์มาโตซัวของบิดา ซึ่งรวมกันเข้าเป็นเซลล์แรกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิต เมื่อเซลล์นี้แบ่งตัวต่อไปในครรภ์มารดา ก็จะต้องมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะต่างๆ อย่างปกติจึงจะเป็นร่างกายที่สมบูรณ์

๒) สิ่งแวดล้อมร่างกายภายหลังเกิดมาแล้ว ต้องอยู่ในสภาที่ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายจึงจะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ในสภาวะปกติ และปราศจากโรค

ปัจจัยต่างๆ ใน ๒ กลุ่มนี้มีมากมายเหลือคณานับ จึงคาดได้ว่าจะต้องมีความผิดปกติในปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นได้ คนที่โชคดีได้รับปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มแรกมาอย่างสมบูรณ์ดีพร้อม ก็จะเกิดมาเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี แต่เมื่อมาผจญกับปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มที่ ๒ คือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุการเกิดโรคมากมายหลายชนิดก็คงไม่พ้นที่จะต้องเป็นโรคในระยะใดระยะหนึ่ง ส่วนผู้ที่เคราะห์ร้ายกว่า จะมีต้นทุนเดิมมาไม่ดี กล่าวคือเป็นโรคมาตั้งแต่เกิด เช่น อาจได้รับยีนผิดปกติมาจากบิดาหรือมารดา หรือทั้งสองฝ่าย ทำให้มีโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เกิดขึ้น หรือถ้าการเจริญเติบโตในขณะที่เป็นทารกในครรภ์มารดาเกิดมีความผิดปกติขึ้น ก็อาจจะคลอดออกมาเป็นเด็กที่พิการแต่กำเนิดได้และเมื่อคลอดออกมาแล้ว มาประสบปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมซึ่งทำอันตรายต่อร่างกาย ก็ทำให้เกิดโรคเพิ่มเติมขึ้นได้อีก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป