สรุปประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๖ เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย / สรุปประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์

 สรุปประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์
สรุปประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์

๑. ทำหน้าที่ในการหายใจ โดยนำออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายมาฟอกที่ปอด

๒. ทำหน้าที่ลำเลี้ยง เช่น นำอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ และของเสีย (จากการเผาไหม้ ไปสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย)

๓. รักษาดุลน้ำ และดุลความเป็นกรดด่างของร่างกาย

๔. รักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย โดยการกระจายความร้อน

๕. เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดทำหน้าที่ต่อต้านการติดเชื้อ

๖. ปัจจัยต่างๆ ของการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด มีหน้าที่เกี่ยวกับการห้ามเลือดโดยตรง
ผู้ป่วยกำลังรับการให้เลือด
ผู้ป่วยกำลังรับการให้เลือด
เนื่องจากเลือดและส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดมีหน้าที่เฉพาะตัว เมื่อผู้ป่วยเสียเลือด หรือเมื่อร่างกายขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเลือด จนทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดส่วนที่ขาดนั้นทดแทนให้เพียงพอปัจจุบัน ยังไม่มีโรงงานผลิตเลือด หรือส่วนประกอบของเลือด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเลือด ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนเกินสำหรับให้ทดแทน มิฉะนั้น ผู้ป่วยที่ขาดเลือด หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเลือดอาจเสียชีวิตได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป