อุบัติเหตุในวัยเด็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / อุบัติเหตุในวัยเด็ก

 อุบัติเหตุในวัยเด็ก
อุบัติเหตุในวัยเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่ขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดความยั้งคิด ต้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ และการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดา และครูบาอาจารย์เป็นขั้นตอน เด็กในวัยขวบแรกควรได้รับการดูแลป้องกันจากบิดามารดา หรือคนเลี้ยงอย่างเต็มที่ เมื่อเด็กโตขึ้น ควรเริ่มให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ สอนวิธีหลีกเลี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุ ค่อยๆ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนความชำนาญให้ทีละน้อย เช่น สอนให้รู้จักการหยิบยกของร้อน รู้จักการเปิดปิดประตู ขึ้นลงบันไดบ้าน เรียนรู้วิธีข้ามถนน สอนให้ว่ายน้ำเป็น รู้จักวิธีขับขี่จักรยาน สอนไม่ให้หยิบยา หรือสารพิษต่างๆ ในบ้านรับประทานเอง เป็นต้น

เด็กที่มีนิสัยซุกซน อารมณ์หวั่นไหวง่าย เด็กที่สายตา ประสาทหูไม่สมบูรณ์ ตลอดจนเด็กพิการ ควรได้รับความสนใจ ป้องกันอุบัติเหตุเป็นพิเศษ ในโอกาสใดก็ตามที่บุคคลในครอบครัว มีเรื่องวุ่นวาย เช่น มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย หรือมีงานฉลอง ในบ้าน หรือพี่เลี้ยงเด็กลาออก พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ควรละเลย การดูแลเด็กๆ ในบ้าน เพราะเป็นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและ บ่อยกว่าภาวะปกติ

อุบัติเหตุในเด็กเกิดขึ้นได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม ถูกของร้อนลวกไหม้ ถูกกระแสไฟฟ้าดูด เป็นพิษจากยา หรือสารพิษที่มีอยู่ในบ้าน ถูกสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน บาดเจ็บจากของมีคม หรืออาวุธปืน ซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเก็บรักษาไม่ดี นอกจากนี้อุบัติเหตุของเด็กยังเกิดขึ้นภายนอกบ้าน เช่น ถูกรถชน หรือตกน้ำ อุบัติเหตุในท้องถนน และอุบัติเหตุในโรงเรียน ดังกล่าวมาแล้ว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป