การป้องกันอุบัติเหตุ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / การป้องกันอุบัติเหตุ

 การป้องกันอุบัติเหตุ
การป้องกันอุบัติเหตุ

หลักของการป้องกันอุบัติเหตุดำเนินได้ ๓ ประการคือ

๑. แก้ไขที่ตัวการหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ในบ้านเรือนทุกแห่ง ผู้ใหญ่ควรเก็บยาหรือสารมีพิษให้อยู่ ในที่มิดชิด เด็กหยิบไม่ถึง สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็นสำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้ควรออกแบบให้ความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ สิ่งใดที่ชำรุดบกพร่องให้รีบซ่อมแซมแก้ไข

๒.ให้ความสนใจแก่บุคคลบางจำพวกที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ เช่น เด็กข้ามถนน คนขับรถที่ติดยาเสพติด หรือดื่มสุรา คนงานที่สายตาและร่างกายไม่สมบูรณ์ ผู้ที่เกี่ยว ข้องกับบุคคลเหล่านี้ควรหาทางป้องกันเป็นพิเศษ

๓. ควบคุมแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น จัดการจราจรให้ดี จัดแสงสว่างและบรรยากาศในที่ประกอบ การให้ดี อาคารบ้านเรือน โรงเรียนควรเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง ปลอดภัย ซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องหักพังให้คืนสภาพดี สิ่ง แวดล้อมใดที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรวิเคราะห์หาหนทางป้องกันแก้ไขโดยเร็ว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป