สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ทรัพย์สินเสียหายจนถึงบาดเจ็บ พิการ หรือร้ายแรง หรือตาย

อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ อุบัติเหตุที่มักเกิดกับเด็ก อาจแบ่งออกได้เป็นอุบัติเหตุภายในบ้าน และอุบัติเหตุภายนอกบ้าน

ตัว
อย่างของอุบัติเหตุภายในบ้าน ได้แก่ มีด หรือของมีคมบาด ทำให้เกิดบาดแผล หกล้ม ตกบันไดบ้าน ถูกไฟลวก ถูกน้ำร้อนลวก และกลืนสารที่เป็นพิษ เป็นต้น
ส่วนตัวอย่างของอุบัติเหตุภายนอกบ้าน ได้แก่ ถูกรถชน จมน้ำ และบาดเจ็บเนื่องจากเล่นกีฬา
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีหลายประการ แต่ที่สำคัญคือ การไม่ระมัดระวังตัว ไม่ป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้า นอกจากนั้น ความประมาทเลินเล่อ และไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกต้อง ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย

ผล
ของอุบัติเหตุ ทำให้คนเราบาดเจ็บ พิการ เสียเวลาเรียนหรือเสียเวลาประกอบอาชีพ เสียทรัพย์สินเงินทอง หรือบางครั้งรุนแรงจนถึงสูญเสียชีวิต ดังนั้นทุกคนจึงควรระมัดระวังตัวเอง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในบ้าน หรือออกมานอกบ้าน และต้องจำไว้เสมอว่า "อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท"
เมื่อเราพบผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่ควรนิ่งเฉย การช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุนี้เรียกว่า "การปฐมพยาบาล" การปฐมพยาบาลจะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มาก ก่อนที่แพทย์จะมาถึง การเล่นของเด็ก หากไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
การเล่นของเด็ก หากไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
เด็กๆ ทุกคน ควรเรียนรู้หลักใหญ่ๆ ของการปฐมพยาบาล เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลอย่างง่ายๆ และต้องเรียนให้ปฏิบัติได้ผลจริงในเวลาฉุกเฉิน จึงจะสามารถช่วยชีวิตคนที่บาดเจ็บได้
การก่อฟืนไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
การก่อฟืนไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
การปฐมพยาบาลที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ได้แก่ การห้ามเลือดจากบาดแผล การตกแต่งบาดแผลทั่วไป การผายปอด เมื่อพบคนหยุดหายใจ การช่วยเหลือคนเป็นลม การช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าดูด คนถูกไฟไหม้ เป็นต้น

หัวข้อถัดไป