เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ

 เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
วิตามิน
เกลือแร่
น้ำ
ใยอาหาร
 ทุพโภชนาการ
โรคขาดโปรตีนและแคลอรี
โรคโลหิตจางจากการขาดเหล็ก
โรคตาบอดจากการขาดวิตามินเอ
โรคเหน็บชา
โรคปากนกกระจอก
โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน
ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด
ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด
โรคอ้วน
โภชนาการกับสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม
 การกำเนิดของโรค
 อาหารไทย