โรคปากนกกระจอก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ / โรคปากนกกระจอก

 โรคปากนกกระจอก
โรคปากนกกระจอก

โรคปากนกกระจอก เป็นโรคขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาดวิตามินบีสอง ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์ เมื่อเริ่มขาดวิตามินบีสอง ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกแสบร้อนที่ริมฝีปากและลิ้น ต่อมาจะมีรอยแผลแตกที่มุมปาก ซึ่งต้องเป็นทั้ง ๒ ข้าง และถ้ารุนแรงจะมีเลือดออกด้วย ถ้าเป็นซ้ำซากเวลาหายแล้วจะกลายเป็นแผลเป็น ริมฝีปากบนและล่างก็มีการอักเสบเป็นแผล และเลือดออกได้เช่นกัน ผู้ป่วยบางรายมีลิ้นอักเสบ บวม และมีสีม่วงแดง
มุมปากและริมฝีปากอักเสบ เนื่องจากการขาดวิตามินบีสอง
มุมปากและริมฝีปากอักเสบ เนื่องจากการขาดวิตามินบีสอง
การขาดวิตามินบีสองพบได้ในทุกเพศทุกวัย เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมลูก มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดได้ง่าย เพราะการเจริญเติบโต ทำให้ต้องการวิตามินตัวนี้ มากขึ้น แม้ว่าโรคปากนกกระจอกไม่รุนแรงจนทำให้ตาย แต่ถ้าใครเป็นโรคนี้ สุขภาพย่อมถูกบั่นทอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นในเด็ก จะมีผลกระทบกระเทือน ต่อการเจริญเติบโต โรคนี้สามารถป้องกันได้ถ้ามีการส่งเสริมให้กินผักใบเขียว และถ้าหากได้พวกเนื้อสัตว์และไข่บ้างยิ่งดี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป