โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ / โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

 โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน
โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ ฮอร์โมนไทรอกซีน ซึ่งหลั่งโดยต่อมไทรอยด์เมื่อร่างกายขาดไอโอดีน ปริมาณของไทรอกซีนจะลดลง มีผลให้ ต่อมพิทูอิทารี (pituitary) หลั่งฮอร์โมนกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ของต่อมไทรอยด์ ให้มากขึ้น ถ้าต่อมนี้โตมากๆ จะกดหลอดอาหารและหลอดลม ทำให้กลืน อาหารและหายใจได้ลำบาก ถ้าเป็นในหญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก จะมีผลทำให้ลูกขาดไอโอดีนได้ เด็กจะมีลักษณะเตี้ยแคระ ปัญญาอ่อน และหูหนวก เป็นใบ้ ได้แต่กำเนิด
คอพอกจากการขาดไอโอดีน
คอพอกจากการขาดไอโอดีน
โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน พบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะไอโอดีนเป็นสารอาหารที่พบมากในอาหารทะเล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา รัฐบาลได้สนับสนุนการป้องกันโรคคอพอก โดยเพิ่มไอโอดีนลงในเกลือ ที่ใช้รับประทาน ทำให้อุบัติการของโรคนี้ลดลง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป