ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ / ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

 ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด
ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

ร่างกายได้คอเลสเทอรอลจาก ๒ ทาง คือ จากอาหารที่กินเข้าไป และร่างกายสร้างเองได้ด้วย อาหารที่มาจากพืช ไม่มีคอเลสเทอรอล แต่อาหารที่มาจากสัตว์มีคอเลสเทอรอลมากน้อยแตกต่างกันไป อาหารที่มีคอเลสเทอรอลมาก ได้แก่ เครื่องในสัตว์ต่างๆ และไข่แดง แม้ว่าคอเลสเทอรอลมีหน้าที่สำคัญอยู่หลายประการต่อร่างกาย แต่ถ้ามีมากไปในกระแสเลือด จะมีผลทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ ซึ่งมีผลร้ายต่ออวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจ ทำให้ผู้นั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

การตรวจวินิจฉัยและสาเหตุของคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

การวินิจฉัยภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด ทำได้โดยเจาะเลือดตรวจวัดระดับคอเลสเทอรอล ถ้าผู้ใดมีค่าเกิน ๒๒๐ มิลลิกรัม ต่อเลือด ๑๐๐ มิลลิลิตร ให้ถือว่าผู้ที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ควรได้รับการตรวจต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุใด คอเลสเทอรอลในเลือดสูง อาจเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ การกินอาหารไม่ถูกต้อง โดยกินอาหารที่มีไขมัน และคอเลสเทอรอลมาก แต่ได้กรดไลโนเลอิกน้อย นอกจากนี้โรคบางอย่าง เช่น โรคไต โรคตับ โรคต่อมไธรอยด์ทำงานได้น้อย ทำให้เกิดคอเลสเทอรอลสูงในเลือดได้ ผู้ที่มีคอเลสเทอรอลสูงในเลือดบางราย โดยเฉพาะพวกที่เกิดจากกรรมพันธุ์ อาจมีอาการแสดงต่อไปนี้ คือ มีปื้นเหลือง (Xanthoma) ที่ผิวหนัง เช่น ที่หนังตา ข้อศอก เข่า ฝ่ามือ เป็นต้น เอ็นร้อยหวานหนาตัวขึ้น ตรงของนอกของกระจกตาดำจะมีเส้นโค้งสีขาวเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือวงกลม ความผิดปกติเหล่านี้ เกิดจากการมีคอเลสเทอรอลไปจับที่เนื้อเยื่อดังกล่าว
ปื้นเหลืองที่ข้อศอก เนื่องจากภาวะคอเลสเทอรอลสูงจากกรรมพันธุ์
ปื้นเหลืองที่ข้อศอก เนื่องจากภาวะคอเลสเทอรอลสูงจากกรรมพันธุ์
การบำบัดและการป้องกันคอเลสทอรอลสูงในเลือด

ถ้าหากคอเลสทอรอลสูงในเลือดเกิดจากโรคต่างๆ ที่กล่าวแล้ว การรักษาโรคที่เป็นอยู่ ถ้าได้ผลดี จะทำให้ระดับคอเลสเทอรอลกลับสู่ปกติได้ แต่ถ้าหากเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือกินอาหารไม่ถูกต้อง การให้โภชนาการบำบัดที่ดี จะช่วยควบคุมระดับคอเลสเทอรอลในเลือด โดยต้องปฏิบัติดังนี้

๑. กินไขมันไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน
๒. กินน้ำมันพืชที่ให้กรดไลโนเลอิกเป็นประจำทุกวัน ถ้าได้ร้อยละ ๑๒ ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวันจะเป็นการดี
๓. กินอาหารที่ให้คอเลสเทอรอลให้น้อยลงโดยหลีกเลี่ยงการกินเครื่องในสัตว์ หนังเป็ด หนังไก่ สำหรับไข่ไม่ควรงด เพราะเป็นอาหารที่ให้โปรตีนที่ดี แต่ให้กินในรูปของไข่ดาวหรือไข่เจียว โดยใช้ทอดด้วยน้ำมันพืช

นอกจากนี้การปฏิบัติตัวในสิ่งต่อไปนี้ คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน ไม่สูบบุหรี่ ตลอดจนไม่กินขนมหวานเป็นประจำ ล้วนมีส่วนควบคุมระดับคอเลสเทอรอลในเลือดไม่ให้สูงกว่าปกติ เฉพาะผู้ที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์เท่านั้น ที่จำเป็นต้องกินยาลดคอเลสเทอรอลร่วมด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป