ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ / ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด

 ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด
ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด

ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด มีต้นกำเนิดจาก ๒ ทาง คือ จากอาหารที่กินเข้าไปและร่างกายสร้างเอง ผู้ที่มี ไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด มีโอกาสเกิดภาวะหลอดเลือด แดงแข็งได้เช่นเดียวกับภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด ผู้ที่มีค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเกิน ๑๕๐ มิลลิกรัม ต่อ เลือด ๑๐๐ มิลลิลิตร จัดว่าเป็นผู้มีไตรกลีเซอไรด์สูงใน เลือด

สาเหตุของไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด อาจเกิด จากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ โรคบางชนิด เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่า ปกติ ผู้ที่ไม่ระวังในเรื่องการกิน (กินไขมันมาก กินน้ำตาลทรายมาก หรือกินเหล้ามาก เป็นประจำ) และโรคอ้วน

การป้องกันและบำบัดภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง ในเลือดมีหลักอยู่ ๒ ประการ คือ การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ และรู้จักกิน ของที่ควรงดคือ น้ำอัดลม ของหวาน ของมันจัด ควรใช้น้ำตาลทรายในการปรุง อาหารและเครื่องดื่มให้น้อยที่สุด ถ้าดื่มเหล้าจัด ก็ต้องค่อยๆ ลดลงจนงดได้ เฉพาะผู้ที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ จำเป็นต้องกินยาลดไตรกลีเซอไรด์ด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป