ข้อห้ามในการคุมกำเนิด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ / ข้อห้ามในการคุมกำเนิด

 ข้อห้ามในการคุมกำเนิด
ข้อห้ามในการคุมกำเนิด

๑. คู่สมรสใหม่ซึ่งมีอายุมาก เช่น รายที่ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป ไม่ควรจะคุมกำเนิดทันทีภาย หลังแต่งงาน เพราะอายุที่เหมาะในการมีลูกมากที่สุด นั้น อยู่ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี เมื่ออายุมากขึ้น การเจริญพันธุ์ (fertility) จะยิ่งลดลง ทั้งโอกาสที่จะมีโรคแทรก ระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดก็จะมีมากขึ้นด้วย จึงควร รีบมีลูกเสียคนหนึ่งก่อน แล้วจึงค่อยคุมกำเนิด เพื่อ เว้นระยะการตั้งครรภ์ที่ ๒ ให้ห่างออกไป แต่ก็ไม่ควร เว้นนานเกินควร

๒. รายที่สงสัยว่าจะมีลูกได้ยาก เช่น เมื่อภรรยา มีเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก (myoma uteri) มดลูกอักเสบ (endometriosis) หรือเคยมีการอักเสบในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น

๓. ผู้ที่มีข้อห้ามเฉพาะของวิธีคุมกำเนิดแต่ละวิธี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป