ประโยชน์ของการคุมกำเนิดต่อครอบครัว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ / ประโยชน์ของการคุมกำเนิดต่อครอบครัว

 ประโยชน์ของการคุมกำเนิดต่อครอบครัว
ประโยชน์ของการคุมกำเนิดต่อครอบครัว

๑. เพื่อเลือกมีลูกตามเวลาที่ต้องการ เช่น ภาย หลังการแต่งงานใหม่ๆ สามีภรรยาอาจต้องการเวลา ระยะหนึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพใหม่ๆ และสร้าง ฐานะให้ดีพอสมควรก่อนที่จะมีลูก ซึ่งจะทำได้โดยคุม กำเนิดไว้ชั่วคราวก่อน หรือในกรณีที่ฐานะของครอบครัวยากจนยังไม่ต้องการลูกในระยะนั้น ก็ควรจะ คุมกำเนิดไว้เช่นเดียวกัน

๒. เพื่อเว้นระยะของการตั้งครรภ์ให้ห่างพอ สมควร การคุมกำเนิดจะช่วยไม่ให้มีลูกถี่จนเกินไป จนมารดาไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และเด็กได้รับการ ดูแลไม่ทั่วถึง

๓. เพื่อให้มีลูกตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อมีลูก จำนวนเพียงพอแล้ว การทำหมันจะเป็นวิธีที่สะดวก แน่นอน และประหยัดที่สุด ส่วนการคุมกำเนิดแบบ ชั่วคราวอาจมีข้อดีในกรณีที่ตัดสินใจยังไม่แน่นอน หรือ อาจใช้วิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวก่อน จนกว่าลูกคนเล็ก จะผ่านอายุขวบแรกซึ่งเป็นระยะที่เด็กมีอัตราการตายสูง ไปแล้ว จึงค่อยเปลี่ยนเป็นวิธีทำหมัน

๔. เพื่องดเว้นการตั้งครรภ์ เมื่อมีเหตุผลทาง แพทย์หรือพันธุกรรม เช่น ในรายที่มารดามีโรคที่เป็น ข้อห้ามของการตั้งครรภ์

เนื่องจากประโยชน์เหล่านี้ จึงมีผู้เรียกการคุม กำเนิดเสียใหม่ว่า การวางแผนครอบครัว (family planning) หากทุกครอบครัวรู้จักใช้วิธีคุมกำเนิด หรือการ วางแผนครอบครัว สามีภรรยาก็จะหมดกังวลเรื่องการ ตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่ต้องการ และจะช่วยลดโรคแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ และการคลอด ซึ่งพบมากในหญิง ที่ตั้งครรภ์ถี่เกินไป หรือมีลูกมากเกินไป

ผลสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เด็กทุกคนที่เกิดมา จะเป็นเด็กที่เกิดมาโดยพ่อแม่พร้อมที่จะมีลูก ย่อมได้รับ การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาอย่างดี ซึ่งย่อม หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม และประเทศชาติ ในอนาคตด้วย
หัวข้อก่อนหน้า