สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
การทำแท้งมีแตกต่างเป็น ๒ แบบ คือ

๑. การทำแท้ง เพื่อการรักษา
๒. การทำแท้งผิดกฎหมาย

การทำแท้ง เพื่อการรักษานั้นแพทย์เป็นผู้ทำ และทำ เพื่อเป็นการช่วยชีวิตของแม่ ไม่ถือว่า ผิดกฎหมาย

ส่วนการทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้น เป็นการทำแท้งโดยบุคคลที่มิใช่แพทย์ หรือแม้ว่าจะเป็นแพทย์ แต่มิได้อยู่ในขอบข่าย ที่กฎหมายอนุญาตไว้ การทำแท้งที่ผิดกฎหมายนี้มักกระทำโดยหมอเถื่อน หมอเถื่อนคือ ผู้ที่แอบอ้างว่า ตนเป็นหมอ แท้จริงแล้วเขาเป็นคนธรรมดาที่เที่ยวหลอกชาวบ้านว่า เป็นหมอ และรักษาชาวบ้านเสียเอง หมอเถื่อนรับจ้างทำแท้ง แบบที่คนบ้านนอกเรียกว่า "รีดลูก" บุคคลที่รับทำแท้งรวมทั้งหมอที่ทำแท้งให้โดยพลการเช่นนี้ ถ้าตำรวจจับได้ ก็จะต้องโทษแรงถึงติดคุก หมอเถื่อนมักมีท่าทางภูมิฐาน อาจเคยเป็นบุรุษพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาล หรือเป็นพยาบาลมาก่อน

สาเหตุที่หญิงมีครรภ์ไปให้หมอเถื่อนทำแท้งให้นั้นมีหลายประการ อาทิเช่น ไม่อยากได้ลูกในท้อง อาจเป็นเพราะยากจน ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูลูก หรืออาจเป็นเพราะมีลูกอยู่แล้วหลายคน หรือเพราะพ่อเลิกอยู่กินกับแม่ แม่จึงไม่อยากได้ลูกในท้องอีกต่อไป หรืออาจเป็นเพราะหญิงมีครรภ์ในระหว่างที่เรียนหนังสือยังไม่สำเร็จ ยังไม่มีงานทำ หญิงนั้นยังเป็นเด็ก จึงอับอายเพื่อนฝูง ที่ตนตั้งครรภ์ โดยยังมิได้แต่งงาน หรือหญิงที่ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการแต่งงานเรียกว่า "ตั้งครรภ์นอกสมรส" หญิงในภาวะเช่นนี้ จึงต้องหาทางออกโดยให้หมอเถื่อนทำแท้งให้ หมอเถื่อนอาจไม่มีความรู้ทางแพทย์ จึงลักลอบทำแท้ง โดยวิธีสกปรก มีอันตรายมาก ทำให้หญิงนั้นตกเลือด อักเสบติดเชื้อ จนต้องเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล บางรายแพทย์รักษาทันท่วงทีก็รอดตาย แต่อาจมีความพิการของมดลูกไปตลอดชีวิต บางรายมีอาการหนักมาก ถึงแม้ว่า แพทย์จะทำการรักษา หรือผ่าตัดมดลูกออก ก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตแม่ให้รอดตายได้

ดังนั้นการลอบทำแท้ง จึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะผิดทั้งทางกฎหมาย และทางศีลธรรม เป็นการทำลายชีวิตทารก ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องของแม่ ผิดหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนา ยิ่งไปกว่านั้นยังเต็มไปด้วยอันตรายร้ายแรง อาจทำให้หญิงมีครรภ์ต้องพิการ หรืออาจถึงตายได้ แม่ที่ลักลอบทำแท้งส่วนมากยังเป็นเด็ก ยังไม่ได้แต่งงาน อาจไม่มีการศึกษาเล่าเรียน หรืออาจจะอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนอยู่ แต่ประพฤติผิดศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม ขาดความรับผิดชอบ ชิงสุกก่อนห่าม ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครู อาจารย์ เมื่อตั้งครรภ์โดยไม่ปรารถนา ในที่สุด ก็ต้องยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบทำแท้งโดยอาศัยหมอเถื่อนดังกล่าวแล้ว
ในฐานะที่เราทั้งหลายยังเป็นเด็ก ถึงแม้จะยาก ดี มี จน อย่างไร พ่อแม่ก็อุตส่าห์ส่งเสียให้เราได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนในวันข้างหน้า หน้าที่หลักของเราในขณะนี้คือ ศึกษาเล่าเรียน คบเพื่อนที่ดี ละเว้นการคบคนที่ประพฤติตนเหลวไหล คอยแต่จะทำความหนักใจ ให้แก่พ่อแม่ ครู อาจารย์ ชอบฟุ้งเฟ้อมั่วสุมกับเพื่อนที่ประพฤติไม่ดี ไม่รักนวลสงวนตัว ขาดความยั้งคิดและความรับผิดชอบ ชิงสุกก่อนห่าม ในที่สุดก็เกิดพลาดพลั้งตั้งครรภ์นอกสมรส เกิดความอับอาย หลบหน้าเพื่อนฝูง อาจถูกไล่ออกจากโรงเรียน เพื่อนชายที่เคยคบค้าสมาคมก็หลบหน้า ไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้น ในที่สุดก็จะต้องยอมเสี่ยง โดยหันมาพึ่งการทำแท้ง และหลังจากนั้นอนาคตก็ดับวูบลง เมื่อไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ก็ไม่มีความรู้พอที่จะประกอบอาชีพที่ดี นับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป