สัญญาณอันตราย ๗ ประการ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง / สัญญาณอันตราย ๗ ประการ

 สัญญาณอันตราย ๗ ประการ
สัญญาณอันตราย ๗ ประการ

เนื่องจากว่า ในการรักษาโรคมะเร็ง จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อ อยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็นเท่านั้น ฉะนั้นการที่จะรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งแล้ว ได้โดยเร็วที่สุด ย่อมจะเป็นผลดีอย่างยิ่ง สัญญาณอันตราย ๗ ประการที่ควรจำ ที่เตือนว่า จะเป็นมะเร็ง คือ

๑. การเป็นแผลที่ไม่รู้จักหาย แผลโดยทั่วๆ ไปควรจะหายภายในเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ ถ้านานเกินระยะเวลานี้น่าจะสงสัยว่า เป็นแผลมะเร็งได้

๒. การมีตุ่ม ไต ก้อนแข็งใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเต้านม ช่องท้อง หรือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ

๓. อาการไอเรื้อรัง หรือมีเสียงแหบแห้งอยู่นาน

๔. อาการผิดปกติเรื้อรัง เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ลำไส้ การกลืนหรือการถ่ายอุจจาระ

๕. การเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่ปรากฏที่หูด ไฝ ปาน ที่มีมาก่อน

๖. การมีเลือด น้ำเหลือง หนอง ที่ผิดปกติออกมาจากทวารต่างๆ ของร่างกาย

๗. การผิดปกติของประจำเดือนในหญิง

มะเร็งของเยื่อบุบริเวณโคนลิ้นมะเร็งของเยื่อบุมดลูก และปากมดลูก ที่ตัดออกมาจากผู้ป่วย

สัญญาณอันตรายทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นเครื่องเตือนให้ทราบว่า อาจจะเป็นมะเร็งได้ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่ผู้ที่จะบอกได้แน่นอนว่า เป็นมะเร็งหรือไม่นั้นได้แก่ แพทย์ ฉะนั้นถ้าปรากฏอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวข้างบนนี้ ขอให้รีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีอย่ารีรอ ถ้าเป็นมะเร็งก็จะอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็น และมีโอกาสจะรักษาให้หายขาดได้มาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป