สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ คงเคยไม่สบาย เช่น เป็นหวัด หรือเจ็บคอกันมาแล้ว โรคหวัด หรือโรคเจ็บคอ เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายหรือร้ายแรง เหมือนโรคมะเร็ง
คนป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง จะมีแผล หรือก้อนเนื้อร้ายที่โตเร็วมาก มีกลิ่นเหม็น เกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกาย ยกเว้นเส้นผม ขน และเล็บ เท่านั้น เนื้อมะเร็งจะกัดกินทำลายเนื้อส่วนดี ของอวัยวะใกล้เคียงออกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีอะไรไปขวางกั้นมันได้ แม้แต่กระดูก ทำให้มีเลือดออก และเจ็บปวดมาก เมื่อปล่อยทิ้งไว้ ไม่ได้รักษา มันจะกระจายไปเกิดกับอวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไปได้
คนในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ส่วนใดของโลก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย ไม่ว่าจะร่ำรวย หรือยากจน ก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ทั้งนั้น
มะเร็งเกิดจากการที่ร่างกายมีความต้านทานน้อย ไม่แข็งแรง คนที่ชอบรับประทานอาหาร ขนม หรือลูกกวาด ที่ใส่สีย้อมผ้า ซึ่งทำให้มีสีสวยสด คนที่รับประทานอาหาร หรือถั่ว ที่ขึ้นรา คนที่กินหมาก สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรามากๆ คนที่หายใจในอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเวลานานๆ เช่น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือคนที่มีฟันเกไปครูดในปาก เป็นเวลานานๆ คนเหล่านี้ อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ทั้งนั้น ภาพเขียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงมลภาวะ
ภาพเขียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงมลภาวะ
เมื่อเริ่มเป็นใหม่ๆ จะไม่มีอาการแต่อย่างใด ต่อไปจะมีก้อนและแตกเป็นแผล มีเลือดออก มีอาการเจ็บปวดมาก เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซูบซีด ผอมแห้ง น่าสงสารมาก
ภาพเขียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงมลภาวะ
ภาพเขียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงมลภาวะ
เราสามารถป้องกันมิให้เป็นโรคมะเร็งได้ โดยรักษาสุภาพของร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายพอสมควร และพักผ่อนให้เพียงพอ พยายามหลีกเลี่ยง สิ่งที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ โดยการไม่รับประทานอาหาร หรือขนมที่ใส่สีย้อมผ้า หรืออาหารที่ขึ้นรา ไม่กินหมาก ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และคนที่มีฟันเก ควรไปให้ทันตแพทย์ตบแต่งฟัน เพื่อมิให้ครูดในปาก เหล่านี้เป็นต้น
มะเร็งเมื่อยังเป็นน้อยๆ สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก หรือฉายรังสีไปที่ก้อนมะเร็ง หรือใช้ยารักษามะเร็ง แต่ถ้าเป็นมากแล้ว แพทย์จะรักษาไม่ทัน และมักจะตายทุกราย ฉะนั้น เด็กๆ ทุกคน จงพยายามหลีกเลี่ยง สิ่งที่ทำให้เกิดโรคมมะเร็ง และถ้ามีอาการผิดปกติกับร่างกาย ควรจะรีบบอกคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองโดยเร็ว เพราะถ้าเป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาทันท่วงที และมีโอกาสรอดชีวิตจากโรคร้ายนี้ได้
หัวข้อถัดไป