สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
วิชาที่ช่วยวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์นี้เรียกว่า รังสีวินิจฉัย ซึ่งในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปมากมายอย่างรวดเร็ว จนถึงกับใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วย ทั้งในการถ่ายภาพเอกซเรย์ และในการนำข้อมูลจากภาพเอกซเรย์คอมพิเตอร์ มาใช้ในการวินิจฉัยโรค
คอร์แมค
กอดเฟรย์ เฮาน์สฟิลด์ กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
นอกจากนี้รังสีเอกซ์ยังใช้ฉาย เพื่อรักษามะเร็งได้ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ เพราะการค้นพบรังสีเอกซ์ หรือรังสีเรินต์เกน โดยศาสตราจาย์วิลเฮล์ม คอนรัด เรินต์เกน ชาวเยอรมัน ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) และการค้นพบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดย กอดเฟรย์ นิวโบลด์ เฮาน์สฟิลด์ ชาวอังกฤษ และอัลเลน แมคลีออด คอร์แมค ชาวสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) ในปัจจุบัน รังสีวิทยายังครอบคลุมไปถึงวิชาว่าด้วย การเอารังสีต่างๆ ตลอดไปจนถึงพลังงานในรูปอื่นๆ เช่น คลื่นเสียง รังสีแกมมา รังสีเบตา รังสีอัลฟา และรังสีนิวตรอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย
เมื่อเรินต์เกน ค้นพบรังสีเอกเรย์ใหม่ๆ ยังไม่รู้จักผลทางชีววิทยาของรังสีเอกซ์ที่มีต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จึงทำให้เกิดอันตราย ทั้งต่อคนไข้และแพทย์ ตลอดจนพนักงานรังสีวิทยา แต่ปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์ และรังสีแพทย์รู้จักสมบัติต่างๆ ของรังสีเอกซ์ และรังสีอื่นๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถนำรังสีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังที่สำคัญ คือ รังสีเหล่านี้มีทั้งคุณและโทษ ถ้าจะใช้ให้มีแต่คุณ และปราศจากโทษ จะต้องใช้โดยผู้มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง เช่น รังสีแพทย์ หรือพนักงานรังสีวิทยา ภายในความควบคุมของรังสีแพทย์เท่านั้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป