ฟันปลอม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา / ฟันปลอม

 ฟันปลอม
ฟันปลอม

ฟันที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้ว จำเป็นจะต้องถอนออกไป เมื่อฟันได้ถูกถอนออกไปแล้ว จะเกิดช่องว่างขึ้น สมควรใส่ฟันเข้าแทนที่ในช่องว่างนั้น การใส่ฟันปลอมทดแทนบางตำแหน่งนี้ มีทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น ฟันปลอมชนิดถอดได้ ยังแบ่งออก เป็นชนิดฐานโลหะ หรือชนิดฐานเป็นพลาสติก ส่วนชนิดติดแน่นนั้น ครอบและสะพานฟันควรเป็นโลหะ และเพิ่มความสวยงาม ด้วยการปิดทับ ด้วยพลาสติกชนิดทำฟันปลอม หรือปิดทับด้วยพอร์ซเลน (porcelain) สีเหมือนฟัน
ลักษณะของฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งมีชนิดฐานเป็นโลหะและพลาสติก
ลักษณะของฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งมีชนิดฐานเป็นโลหะและพลาสติก
รายที่สูญเสียฟันทั้งปาก ควรใส่ฟันปลอมทั้งชุด เพื่อช่วยให้การบดเคี้ยวอาหาร ปัจจุบันวิทยาการได้ก้าวหน้าขึ้นมาก แม้จะต้องใส่ฟันทั้งปากก็ไม่จำเป็นต้องมีสารยึดเหนี่ยวใส่ระหว่างฟันปลอมกับเหงือก เพื่อช่วย ให้ฟันปลอมยึดติดกับเหงือก แต่ฟันปลอมทั้งปาก สามารถยึดติดกับสันเหงือกได้ด้วยแรงสุญญากาศ ร่วมกับความสามารถของผู้ใช้เอง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป