สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อการมีชีวิต ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงต้องกินอาหาร พืชกินอาหารโดยการดูดน้ำ แร่ธาตุต่างๆ ทางราก และก๊าซทางใบ ส่วนสัตว์กินอาหาร โดยใช้ฟันเคี้ยวอาหารแข็ง เพื่อให้อาหารเป็นชิ้นละเอียดผสมกับน้ำลาย และย่อยได้ง่ายขึ้น
  ฟันของคนมีหน้าที่กัด ฉีก บด และเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ช่วยในการพูด และทำให้รูปของปากและหน้ามีลักษณะได้สัดส่วนสวยงาม ส่วนฟันของสัตว์ยังมีหน้าที่พิเศษอีก เช่น ใช้ป้องกันตัว ใช้ล่าสัตว์ที่เล็กกว่าเป็นอาหาร
ฟันของคนมี ๒ ชุด คือ ฟันน้ำนม และฟันแท้ ฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากมี ๒ ชุดเหมือนของคน เช่น สุนัข แมว แกะ วัว ม้า ฟันของปลาฉลาม และจระเข้บางชนิดมีหลายชุด แต่บางชนิดก็มีเพียงชุดเดียวเท่านั้น สัตว์มีปีก เช่น นก ไก่ ไม่มีฟัน
รูปร่างของฟันในคนและสัตว์แตกต่างกัน เช่น ปลาฉลามมีฟันแหลม เป็นแผ่นโต และคมมาก ส่วนสุนัข แมว เสือ สิงโต มีเขี้ยวยาว และแข็งแรง เพื่อช่วยในการล่าสัตว์
หัวข้อถัดไป