สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ ชันสูตร / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คนเรามีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ นับตั้งแต่อาหารที่เราเข้าไป จะถูกน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร และลำไส้ย่อย แล้วดูดซึมไปเลี้ยงร่ายกาย เพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ และช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง เราหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไป และหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา หัวใจเต้น สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสารต่างๆ ในร่างกายด้วยขบวนการชีวเคมี
ดังนั้นถ้าร่างกายเกิดเจ็บป่วยขึ้น ด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น มีเชื้อโรคต่างๆ มีสารพิษ มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจต่างๆ เช่น การเจาะเลือด เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ หรือตรวจอย่างอื่นๆ อีก ตามที่แพทย์เห็นสมควร ซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
หัวข้อถัดไป