มูลนิธิ
ผู้บริหาร
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
แนวการใช้หนังสือ
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นำโดยหัวหน้าสำนักงานนางสาวชญานุตม์ ไตรรัตน์ผลาดลและคณะทำงาน ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเสริมเพิ่มพูน ทักษะการอ่าน" สารานุกรมไทย" โดยนำสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (หนังสือของพ่อ) พร้อมของรางวัลและความสนุกสนานไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนสายอักษร

#หนังสือของพ่อ #หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #คิดถึงบริจาคคิดถึงสารานุกรมไทยฯ #บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยฯเพิ่มคนดีคนเก่งให้สังคมไทย #สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทยฯ