สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 (รวมเล่ม)

 

เรื่องที่ 1 ประเพณีชีวิตของชาวไทยมุสลิม

 

เรื่องที่ 2 หนังตะลุง

 

เรื่องที่ 3: หญ้าแฝก

 

เรื่องที่ 4: แมว

 

เรื่องที่ 5: มลพิษของดินและการเกษตร

 

เรื่องที่ 6: แสงซินโครตรอน

 

เรื่องที่ 7: อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เรื่องที่ 8 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

 

เรื่องที่ 9 โรคมะเร็งในเด็ก