สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 1 - 5

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 6 - 10

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 11 - 15

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 16 - 20

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มฯ 21 - 25

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มฯ 26 - 30

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มฯ 31 - 35

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 36 - 40

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41 - ปัจจุบัน