สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 38 (รวมเล่ม)

 

เรื่องที่ 1 ลายไทย-ลายกระหนก

 

เรื่องที่ 2 บายศรี

 

เรื่องที่ 3 การอุดมศึกษา

 

เรื่องที่ 4 แก้วมังกร

 

เรื่องที่ 5 มะพร้าวน้ำหอม

 

เรื่องที่ 6 การผลิตยารักษาโรค

 

เรื่องที่ 7 รังสี

 

เรื่องที่ 8 โรคกระดูกและข้อในเด็ก

 

เรื่องที่ 9 โรคพันธุกรรมในเด็ก