สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 39 (รวมเล่ม)

 

เรื่องที่ 1 การศึกษาของสงฆ์

 

เรื่องที่ 2 เพลงกล่อมเด็ก

 

เรื่องที่ 3 เรือไทย

 

เรื่องที่ 4 ภูมิสถาปัตยกรรม

 

เรื่องที่ 5 สบู่ดำ

 

เรื่องที่ 6 การประปา

 

เรื่องที่ 7 โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย

 

เรื่องที่ 8 ศัลยกรรมตกแต่ง