สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 8

 

เรื่องที่ 1 พระพุทธรูป

 

เรื่องที่ 2 การผลิตทองรูปพรรณ

 

เรื่องที่ 3 ผ้าไทย