สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 10

 

เรื่องที่ 1 กล้วย

 

เรื่องที่ 2 ทุเรียน

 

เรื่องที่ 3 ส้ม