สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 11

 

เรื่องที่ 1 เครื่องถม

 

เรื่องที่ 2 เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย

 

เรื่องที่ 3 เครื่องจักสาน