สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 12

 

เรื่องที่ 1 ช้าง

 

เรื่องที่ 2 ม้า

 

เรื่องที่ 3 วัวควาย