สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13

 

เรื่องที่ 1 บัว

 

เรื่องที่ 2 เฟิร์น

 

เรื่องที่ 3 กล้วยไม้