สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 15

 

เรื่องที่ 1 ลิเก

 

เรื่องที่ 2 เพลงลูกทุ่ง

 

เรื่องที่ 3 เพลงพื้นบ้าน