สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 16

 

เรื่องที่ 1 ข้าว

 

เรื่องที่ 2 ข้าวโพด

 

เรื่องที่ 3 มันสำปะหลัง