สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 17

 

เรื่องที่ 1 แมลง

 

เรื่องที่ 2 ผึ้ง

 

เรื่องที่ 3 แมลงกินได้