สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 18

 

เรื่องที่ 1 หอย

 

เรื่องที่ 2 ปลาหมึก

 

เรื่องที่ 3 กุ้ง