สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19

 

เรื่องที่ 1 วัดไทย

 

เรื่องที่ 2 วัดญวณ

 

เรื่องที่ 3 วัดจีน