สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 20

 

เรื่องที่ 1 เปลือกโลกและหิน

 

เรื่องที่ 2 ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

 

เรื่องที่ 3 อัญมณี