สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21

 

เรื่องที่ 1 สวนไทย

 

เรื่องที่ 2 สวนญี่ปุ่น

 

เรื่องที่ 3 สวนบาหลี