การหาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ในสมัยนี้มีหลากหลายรูปแบบที่สามารถค้นหาได้ไม่ยาก แต่ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้และตรวจสอบแหล่งที่มาได้ มีที่ใดบ้าง ส่วนหนึ่งจากเรื่องการศึกษา ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 12 เรื่องที่ 2 การศึกษา