20Dec/22

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์

09Dec/22

Read and Run : วิ่งเพื่อหนังสือของพ่อ by Best

 มาร่วม​ #คืน​ดีกับการอ่าน​ Best Orapim คุณเบสท์​ อรพิมพ์ รักษาผล​ เชิญชวนให้มาอ่านหนังสือสารานุกรม​ไทย​สำหรับ​เยาวชน​ฯ​ #หนังสือของพ่อ​ #เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยที่มีให้กับพวกเราทุกคนค่ะ ท่านสามารถมาร่วมวิ่งไปอ่านไปพร้อมๆ กับ Read and Run : วิ่งเพื่อหนังสือของพ่อ​ วันอาทิตย์​ที่​ ๖​ ตุลาคม​ ๒๕๖๒ นี้ค่ะ กดไลค์เพื่อสืบสาน กดแชร์เพื่อสานต่อ งานของพ่อค่ะ #ReadAndRun #วิ่งเพื่อหนังสือของพ่อ #หนังสือของพ่อ #หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทยฯ​ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนRead More…

09Dec/22

Read and Run : วิ่งเพื่อหนังสือของพ่อ by คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์

 คุณ ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์​ รองประธานสมาพันธ์​ชมรมเดินวิ่ง​เพื่อ​สุขภาพ​ไทย​ กล่าวเชิญชวนให้มาร่วมคืนดีกับการอ่าน ในโครงการ Read and Run วิ่งเพื่อ…หนังสือของพ่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ ในงานวิ่งสมาธิที่พุทธมณฑล ท่านสามารถมาร่วมวิ่งไปอ่านไปพร้อมๆ กับ Read and Run : วิ่งเพื่อหนังสือของพ่อ​ วันอาทิตย์​ที่​ ๖​ ตุลาคม​ ๒๕๖๒

09Dec/22

หนังสือของพ่อ โดย คุณรัดเกล้า อามระดิษ

หนังสือ สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่าน เนื่องจากเป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงกำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหา เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับด้วยพระองค์เอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยบุคคลสามารถให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม และสามารถพึ่งพาส่วนรวมได้ในอนาคต โดยพระราชประสงค์นี้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงมีการออกแบบในแต่ละเล่มให้มีสาระความรู้ที่หลากหลายอย่างน้อย ๙ เรื่องสำคัญ เป็นการสนองความต้องการของเยาวชนที่จะ ค้นคว้าสาระวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในแต่ละเล่ม และนำไปอ้างอิงได้ พระมหากรุณาธิคุณนี้จะปกแผ่พสกนิกรไปชั่วนิรันดร์

09Dec/22

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย เสนาลิง (สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์) หนังสือของพ่อ

   เสนาลิง (สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์) ที่ช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว