อะไรคือปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล ซึ่งประเทศไทยเองก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ติดตามได้ในรายการท่องโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ส่วนหนึ่งจากเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากลในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 15
อำนวยการผลิตโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ