ของเสียที่เป็นอันตราย #ขยะอันตราย #วิธีการกำจัดขยะอันตราย ติดตามได้ในรายการ ท่องโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ส่วนหนึ่งจากเรื่อง
#ของเสียที่เป็นอันตราย ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 17 
อำนวยการผลิตโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ