มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 2
อำนวยการผลิตโดย: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ