มูลนิธิ ชวนเหินฟ้า ไปเสกฝนด้วยกัน กับ “การทำฝนหลวง”
ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พบกันในท้าให้อ่าน The Reading Hero