การเปิดแอร์ เปิดพัดลม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร หาคำตอบได้ใน
ท้าให้อ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตอน ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล