พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นในครั้งแรกเพื่อใช้ทำอะไร ลองหาคำตอบดู
ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ท้าให้อ่านตอนพลาสติกกับชีวิตปัจจุบัน