มารู้เท่าทันอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสู้กับเหล่าแฮ็กเกอร์วายร้าย พบกันในท้าให้อ่าน The Reading Hero