“หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์ สุดยอดฮีโร่พิทักษ์ดิน สนุกพร้อมกันในท้าให้อ่าน The Reading Hero

ส่วนหนึ่งจากเรื่อง หญ้าแฝก เล่ม 42 อำนวยการผลิตโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ