All posts by info.saranukromthai

08Dec/22

รายการท่องโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยฯ ตอน ของเสียที่เป็นอันตราย

 ของเสียที่เป็นอันตราย #ขยะอันตราย #วิธีการกำจัดขยะอันตราย ติดตามได้ในรายการ ท่องโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ส่วนหนึ่งจากเรื่อง #ของเสียที่เป็นอันตราย ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 17  อำนวยการผลิตโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

08Dec/22

รายการท่องโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยฯ ตอน ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

อะไรคือปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล ซึ่งประเทศไทยเองก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ติดตามได้ในรายการท่องโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ส่วนหนึ่งจากเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากลในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 15 อำนวยการผลิตโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

08Dec/22

โรคหลอดเลือดสมอง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43

 โรคหลอดเลือดสมอง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43 เขียนโดย: นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ และนายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ (สัมภาษณ์นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์) ขอขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราช (30 ต.ค. 64)

08Dec/22

หนังสั้น สารานุกรมไทยฯ

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ มาจนถึงปัจจุบัน มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่เป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงได้กำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชา และเนื้อหาสาระ เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยให้ผู้อ่านเพิ่มพูนปัญญา พึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในอนาคต ในโอกาสครบ ๕๐ ปี โครงการฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโครงการฯRead More…

02Nov/22

ตราไปรษณียากรไทย | จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๒

ตราไปรษณียากรไทย | จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๒